Naše služby

Zajišťujeme výstavbu

 • rodinných domů
 • bytových domů
 • průmyslových hal a průmyslových objektů
 • staveb občanské vybavenosti
 • zemědělských a hospodářských staveb
 • ostatních (jednoduchých) staveb – např. garáží, teras, pergol, zpevněných ploch apod.

Samozřejmostí je zhotovení a zajištění veškeré potřebné projektové dokumentace, průkazů energetické náročnosti stavby, požárně bezpečnostních řešení k navrhovaným objektům apod. včetně vyřízení stavebních povolení nutných pro vlastní realizaci stavebního díla.

V případě realizací objektů „na klíč“ zajišťujeme i konečné terénní úpravy vč. realizací všech typů oplocení stavebních pozemků, dále realizaci okrasných zahrad vč. automatických závlahových systémů (na základě vypracovaných návrhů od vlastní zahradní architektky), zahradních jezírek či bazénů a teras.

Ve spolupráci s našimi smluvními partnery jsme pro zákazníka schopni zajistit a zrealizovat nejnovější technologická zařízení týkající se vytápění objektů (tepelná čerpadla, rekuperace apod.), domovních fotovoltaických elektráren či inteligentních systémů řízení budov.

Ukázky stavební činnosti

Ceny

 • stavební projekt(závisí na velikosti a složitosti domu) – od 18 500
 • položkový rozpočet(závisí na velikosti a složitosti domu) – od 5000
 • radonový průzkum(závisí na velikosti a složitosti domu) – od 2 500
 • geodetické-výškopisné zaměření(závisí na velikosti a složitosti domu) – od 5000
 • hydrogeologický průzkum (závisí na velikosti a složitosti domu) – od 6000
 • průkaz energetické náročnosti(závisí na velikosti a složitosti domu) – od 3 500
 • požárně bezpečnostní řešení stavby (závisí na velikosti a složitosti domu) – od 1 500
 • vyřízení na úřadech (závisí na velikosti a složitosti domu) – od 1 500
 • vyjádření inženýrských sítí a dotčených orgánů státní zprávy/HZS, KHS, OŽP apod. /(závisí na velikosti a složitosti domu) – od 2 500 ,
 • kompletní vyřízení  od projektu až po stavební povolení (závisí na velikosti a složitosti domu – projekt, průkaz energetické náročnosti, požárně bezpečnostní řešení stavby, vyřízení na úřadech, vyjádření inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy) – od 27 500

Ukázky projekční činnosti

Dyje

2 RD Dyje

Jednalo se o vůbec první developerský projekt firmy týkající se realizace 2 novostaveb rodinných domů vč. přípojek inženýrských sítí.

Lokalita:

jedná se o velice klidnou část obce s dobrou orientací ke světovým stranám. Oba stavební pozemky poskytují dostatečnou velikost (> 1000 m2). Obec Dyje se nachází ve vzdálenosti necelých 4 km od Znojma a poskytuje výbornou dostupnost do Znojma (v obci je vlaková i autobusová zastávka).

Projekce:

úkolem projekce bylo vymyslet 2 samostatně stojící RD velikosti cca 4+kk (se zastavěnou plochou objektu okolo 140-150 m2) s využitím příznivé orientace stavebního pozemku a vytvořit pohodlné bydlení odpovídající standartu této doby.

Samozřejmostí bylo vyřízení všech vyjádření a dokladů pro územní a stavební řízení – ukončené vydáním stavebního povolení (vydáno v říjnu r.2011).

Realizace stavby:

S vlastní realizací obou staveb RD se započalo ihned v říjnu 2011. V prosinci 2011 byly dokončeny hrubé stavby obou RD (včetně konstrukce zastřešení z dřevěných příhradových vazníků se skládanou pálenou střešní taškou Tondach Stodo12 a vnitřních příček). Na jaře r.2012 byly nejprve vybudovány všechny přípojky inženýrských sítí pro oba RD ( přípojky pitné vody, přípojky tlakové kanalizace a přípojky NN) a poté dobudována terénní opěrná stěna (pro stabilizaci svahu) v zadní části stavebních pozemku.

Prodej :

V dubnu r.2012 byly během 1 týdne po zveřejnění záměru k prodeji prodány obě novostavby RD (vč. přípojek IS) ve fázi dokončené hrubé stavby.

Derflice

Jedná se o 2 samostatné projekty v této příměstské části Znojma.

2 RD Derflice: další developerský projekt firmy týkající se realizace 2 samostatně stojících novostaveb rodinných domů

Lokalita:

jedná se o velice klidnou část obce s dobrou orientací ke světovým stranám. Oba stavební pozemky poskytují dostatečnou velikost (> 1000 m2) a v současnosti jsou již napojeny na distribuční soustavu NN (pomocí nově vybudované přípojky zemním kabelem). Aktuálně se v obci Derflice buduje nová gravitační splašková kanalizační stoka, takže už bude možno nově navrhované objekty RD v této nově vznikající obytné lokalitě napojit jak na veřejný vodovod, tak na veřejnou kanalizační stoku.

Obec Derflice se nachází ve vzdálenosti cca 7 km od Znojma s dobou dostupností do Znojma (v obci je autobusová zastávka). Městská část Derflice tvoří jednu z mála lokalit vhodných pro rozvoj bydlení tohoto typu v takovéto vzdálenosti a s takovou dostupností do Znojma.

Projekce:

úkolem projekce bude vymyslet 2 samostatně stojící RD střední velikosti cca 4+kk (se zastavěnou plochou objektu okolo 140-160 m2) a to jak s využitím příznivé orientace stavebního pozemku, tak s využitím nejnovějších technologií pro vytápění RD a jednoznačným cílem bude vytvořit komfortní bydlení odpovídající požadavkům dnešní doby při minimálních provozních nákladech.

Samozřejmostí bude vyřízení typů projektových dokumentací týkající se této realizace – od architektonických studií přes projektového dokumentace k předmětným RD až po projekty nově navrhovaných prodloužení zásobovacích řádů (vč. všech vyjádření a dokladů) pro územní a stavební řízení k jednotlivým stavebním akcím.

Realizace stavby:

Vlastní stavební činnost bude zahájena až po dořešení všech projektových záležitostí a potřebných povolení.

 • pozemek A: parc. č. 122, k.ú. Derflice, druh pozemku- orná půda, výměra- 1244 m2
 • pozemek B: parc. č. 126, k.ú. Derflice, druh pozemku- orná půda, výměra- 1244 m2
 • pozemek C: parc. č. 94, k.ú. Derflice,  výměra- 665 m2

Zemědělský nebo skladovací areál Derflice:

Druhá lokalita (pozemek parc.č. 94) v obci Derflice je vhodná pro vybudování buď menšího zemědělského areálu či skladu pro zemědělskou výrobu nebo pro vybudování menší (řemeslné) dílny s případnou skladovací plochou.

Lokalita:

jedná se o okrajovou (dosud nezasíťovanou) část obce Derflice – dle platného územního plánu města Znojma vhodnou pro lehkou průmyslovou výrobu. Pozemek není nutno vyjímat ze ZPF!

Obec Derflice se nachází ve vzdálenosti cca 7 km od Znojma.

S ohledem na aktuálně probíhající dotací z EU pro období 2014-2020 je pozemek vhodný zejména pro možnou realizaci více typů „zemědělských staveb“ (od stájí, seníků, skladu krmiv, zimovišť skotu apod.) na které mohou zemědělští podnikatelé v tomto období čerpat dotaci až 60% nákladů.

Projekční a inženýrská činnost:

Úkolem projekce bude navrhnout menší zemědělský nebo průmyslový areál – šitý na míru budoucímu využití pozemku – s využitím všech typů dostupných dotací na rozvoj podnikatelské činnosti, aby budoucí vlastník areálu využil maximálně potenciál daného pozemku. V rámci projekčních prací budou zajištěny jak projekční práce (vč. vyřízení povolení), tak i vyřízení dotací „na klíč“ .

Pravice

 

Další ze zamýšlených developerských projektů firmy se týká realizace 1 samostatně samostatně stojící novostavby RD v obci Pravice nacházející se nedaleko hranic s Rakouskem.

Lokalita:

jedná se o menší stavební pozemek (necelých 600 m 2) ve velice klidné okrajové části obce Pravice v místě nově vznikající zóny novostaveb RD, jedná se o kompletně zasíťovanou lokalitu s příjezdem po asfaltové komunikaci.

Obec Pravice se nachází ve vzdálenosti cca 4 km od města Hrušovany nad Jevišovkou (s cca 3300 obyvateli) a dále poskytuje dobrou dostupnost (cca 16 km) do termálních lázní Laa an der Thaya (v obci je autobusová zastávka). Navrhovaný objekt bude vhodný i jako případný rekreační objekt s celoročním provozem.

Projekce:

úkolem projekce bude vymyslet 1 samostatně stojící RD menší velikosti cca 3-4+kk (se zastavěnou plochou objektu okolo 100-115 m 2) s důrazem na nejnovější technologie pro vytápění RD, nadstandardní energetickou úspornost a minimalizaci provozních nákladů s cílem vytvořit komfortní bydlení odpovídající požadavkům dnešní doby.

Samozřejmostí bude vyřízení projektové dokumentace vč. stavebního povolení – od architektonické studie přes projektovou dokumentaci RD až po projekty nově navrhovaných přípojek inženýrských sítí.

Realizace stavby:

Vlastní stavební činnost bude zahájena až po dokončení projekčních prací a po vyřízení všech potřebných povolení.

 • stavební pozemek se nachází v obci Pravice
 • pozemek: parc. č. st. 62, 771/2, k.ú. Pravice, druh pozemku- zastavěná plocha a nádvoří,orná půda, výměra- 333, 239 m2

PRONÁJEM STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ

Fotodokumentace

Nájemní smlouva – Lešení

Pronajímáme fasádní lešení a lešení pojízdné(prostorové)

Lešení nabízíme stavebním firmám a živnostníkům podnikajícím ve stavebnictví, ale také nepodnikatelům (stavebníkům), kteří svépomocí realizují stavby, opravy  nebo rekonstrukce rodinných domů. Zavolejte nám a rádi Vám vypracujeme kalkulaci i na malou stavbu. Nemáme žádné minimální časové ani množstevní limity na pronájem lešení.

1) Hliníkové fasádní lešení Altrad Bauman

Potřebujete půjčit nebo postavit lešení? Naše firma vlastní vysoce kvalitní rámové lešení ALTRAD BAUMANN PROFITECH S73, které svou konstrukcí nabízí levnou dopravu k zákazníkovi, rychlou montáž bez zbytečných prostojů a vysokou míru bezpečnosti (Certifikát bezpečnosti pro rámové lešení PROFITECH S73).

Kvalitní lešení od renomovaného výrobce. Více než 34 let zkušeností na trhu s lešením dělají firmu ALTRAD BAUMANN jedním z nejlepších a nejdéle působících výrobců na trhu.

Lešení je konstruováno jako stavebnice. Skládá se z několika komponentů a jeho montáž a demontáž je velmi snadná, bezpečná a rychlá. Podlahy se snadno usazují do U profilu, což zvyšuje rychlost montáže, ale i variabilitu systému. Pouze s uložením podlah do U profilu můžete stavět a demontovat lešení po jednotlivých polích.

Pokud pracujete na jakémkoliv typu bytových, občanských či průmyslových staveb, naše výjimečné stavební rámové lešení je přesně to, co potřebujete. Námi nabízené lešení může být pohotově a bezpečně postaveno téměř kolem jakékoliv budovy /a při použití konzol a nosníků může být postaveno i kolem velmi složitých struktur/.

Hlavní vlastnosti rámového lešení je záruka provedení prací rychle, efektivně a bezpečně.

Certifikát kvality lešení Profitech

Fasádní lešení ProfiTech S 73 a A 73 vyhovuje velmi vysokým bezpečnostním požadavkům, a proto obstálo i  ve velmi náročném testu německého institutu pro stavební techniku a obdrželo certifikát kvality EN 12 810. A to je dostatečná záruka kvality.

Software pro návrh lešení

díky tomuto programu získáte kompletní technickou dokumentaci ke každému složitějšímu návrhu fasádního lešení z našeho rámového lešení ProfiTech S73 od firmy AltradBaumann.

Každý detail lešení rozhoduje o rychlosti montáže a demontáže. S lešení ProfiTech získáte to nejlepší pro vaši pohodlnou práci!

V jednodušších případech Vám navrhneme nejvhodnější /a nejúspornější/ řešení na základě zaměření skutečného stavu fasády.

Nabízíme i pronájem jednotlivých dílů lešení za velmi dobré ceny.

Ceník služeb:

montáž lešení od 35 Kč / m2
demontáž lešení od 20 Kč / m2
denní pronájem lešení od 1,50 Kč / m2
montáž a demontáž ochranných sítí 10 Kč / m2
denní pronájem ochranných sítí 0,25 Kč / m2
doprava 15  Kč / km

Kauce pro vypůjčení fasádního lešení : 5000,- Kč

2) Prostorové pojízdné lešení PROFITECH (věž 3 x 2m, v. pracovní podlahy až 10m)

Hliníkové pojízdné lešení ProfiTech ALTRADBAUMANN splňuje veškeré požadavky, které mohou být na pojízdné lešení kladeny., jedná se o pojízdné hliníkové lešení třídy lešení 3 (zatížení 200 kg/m2 plochy podlážky) a k pronájmu nabízíme 1 soupravu ve dvou rozměrových řadách podle velikosti pracovní plochy:

1. ProfiTech jednoduché pojízdné lešení

Pojízdné lešení dle normy DIN 4422.

Maximální užitné zatížení: 2 kN/m2

Pracovní plocha: 0,73 x 2,57 m

2. ProfiTech dvojité pojízdné lešení

Pojízdné lešení dle normy DIN 4422.

Maximální užitné zatížení: 2 kN/m2

Pracovní plocha: 1,5 x 2,57 m

Pracovní výška (dle zvolené sestavy): od 2,5 do 10 m

Hlavní výhody : – rychlá a snadná montáž bez použití nářadí

– bezpečný výstup vnitřkem lešení umožňují podlážky s průlezem

Doporučené použití: jak na otevřených prostranstvích, tak v hale nebo bytě, vám zajistí pojízdné lešení AltradBaumann dokonalou, stabilní a bezpečnou pracovní plochu.

 

Ceník služeb:

Pojízdné lešení ProfiTech jednoduché

– s výškou prac.podlahy 2,5m 275 Kč/den

– s výškou prac.podlahy 4,5m 375 Kč/den

– s výškou prac.podlahy 6,5m 475 Kč/den

– s výškou prac.podlahy nad 6,5m 600 Kč/den

Pojízdné lešení ProfiTech dvojité

– s výškou prac.podlahy 2,5m 375 Kč/den

– s výškou prac.podlahy 4,5m 475 Kč/den

– s výškou prac.podlahy 6,5m 575 Kč/den

– s výškou prac.podlahy nad 6,5m 700 Kč/den

montáž pojízdného lešení

– s výškou prac.podlahy do 4,5m 300 Kč

– s výškou prac.podlahy nad 4,5m 500 Kč

demontáž pojízdného lešení

– s výškou prac.podlahy do 4,5m 250 Kč

– s výškou prac.podlahy 6,5m 450 Kč

Kauce pro vypůjčení pojízdného lešení : 5000,- Kč

 

3) Mobilní oplocení

Stavby budov, velké veřejné akce, stejně jako mnoho dalších míst a událostí vyžaduje použití dočasného oplocení. Proto jsme zavedli do své řady oplocení, které je snadno připojitelné a zároveň splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy. Díky velkému množství příslušenství (min. brány a dveří) nabízeného oplocení, může být použito v různých situacích.

Dočasné oplocení je více než dokonalá funkce. Významně zlepšují vzhled terénu budovy nebo akcí a zároveň zlepšují image Vaší společnosti.Jejich ochrana proti vandalismu a odcizení ,ne- umožňuje dětem ani osobám vstup do míst kde by jim mohlo hrozit nebezpečí, a taky zajišťují kontrolu přístupu účastníků hromadné akce.

Odolné a trvanlivé…

Nabízený panel oplocení je vyroben ze silného galvanizovaného ocelového rámu s pozinkované trubky. Tato trvanlivá konstrukce z pozinkovaného profilu zajišťuje dlouhodobé použití.

 

PRONÁJEM STROJŮ

1. Vysoušeč

Průmyslový vysoušeč vzduchu

Průmyslový vysoušeč vzduchu je zařízení, které vysušuje vzduch v uzavřeném prostoru, ve kterém se nachází nadměrná vlhkost. Zabraňují vzniku plísní a rzí na zdech a tím chrání omítku. Vysoušeč má odolnou celokovovou konstrukci a vyznačuje se velkým vzduchovým výkonem, který významně urychluje proces vysoušení.

Příklady vhodného využití:

– v uzavřených prostorách po havárii vody

– v neodizolovaných sklepích s vysokou relativní vlhkostí vzduchu i konstrukcí

– k vysoušení podlah, omítek a dalších konstrukcí v novostavbách objektů

– při dokončovacích pracích na rekonstrukcích

K pronájmu nabízíme 1 ks průmyslového vysoušeče

Ceník :

Pronájem vysoušeče (do 10 dnů) : 250 Kč/den

Pronájem vysoušeče (delší než 10 dnů) : 225 Kč/den

Kauce: 3000,- Kč

Stavební dozor (SD)

Stavení dozor (SD) se ve stavebním zákoně označuje jako kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou činnost), kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak fyzická osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník, provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona

* Soulad prací s projektovou dokumentací

* Soulad prací s požadavky dotčeného stavebního úřadu či jiných orgánů dotčených ve stavebním řízení

* Eliminace škod ve výstavbě s ohledem na fáze rozestavěnosti

* hlavní a nejdůležitější činnosti (SD) je účast na kontrolních dnech a vedení stavebního deníku

Technický dozor Investora (TDI)

Na rozdíl od klasického (SD) se technický dozor investora věnuje rozpočtu stavby a schvalování fakturace dílčích částí díla či jejich celků včetně pozastávek a možných slev. V nadsázce lze říci, že zastává funkci stavby vedoucího (supervize). Technický dozor investora zahrnuje kontrolu prováděné stavby tak, aby stavební firma dodržovala technické podmínky realizace, platné zákony, stavbu prováděla kvalitně, dodržovala rozpočet a termíny stavby. Technický dozor investora též komunikuje na základě plné moci s příslušnými úřady. Podle § 152 odst. (4) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb „. U stavby financované z veřejného rozpočtu“, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

 

5 Hlavních důvodů proč mít stavební dozor

 1. Stavba RD nebo rekonstrukce bytu je Vaší největší investicí v životě
 2. Stavební dozor je Vaší pojistkou
 3. Nerozumíte dostatečně stavební problematice
 4. Stavební zákony a stavební normy, které by měla stavební firma dodržovat, se neustále mění
 5. Odbornost stavebních firem je velmi rozdílná

Ceník služeb

dle individuální dohody se stavebníkem

Nabízíme možnost zpracování podkladů a vyřízení dotace NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

3. výzva pro rodinné domy – obecné informace

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do  31. prosince 2021
Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby..

Způsob podání žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu.

Dokumenty potřebné pro úspěšné podání žádosti:

 • předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, není-li stanoveno jinak
 • v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak
 • kompletní informace o dokumentech předkládaných při podání žádosti naleznete v kapitole 4

 

Výše podpory

Výše získané podpory je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.

Vedle dotace na podporovaná opatření je možné požádat i o podporu na projektovou přípravu, tedy např. na zpracování projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, na zajištění odborného technického dozoru nebo na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test). O obě podpory je nutné žádat vždy současně.

 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max.50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření,
 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy pro rodinné domy stanovena na5 mil. Kč.

Oblast podpory A

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována jsou dílčí i komplexní opatření

V této oblasti podpory je dotace poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3. První podoblast slouží jako vstupní s „měkčími“ požadavky, což umožní realizaci např. jen výměny výplní stavebních otvorů společně se zateplením stropu pod nevytápěnou půdou.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblastí:

Typ konstrukce A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 500 600 800
Střechy 500 600 800
Výplně otvorů 2 100 2 750 3 800
Podlahy na terénu 700 900 1 200
Stropy a ostatní konstrukce 330 400 550

 

Podoblast A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Orientační výši dotace si můžete spočítat pomocí 
KALKULAČKY. (odkaz na www.novazelenausporam.cz)

Oblast podpory B

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Podpora se poskytuje formou jednorázové fixní dotace na jeden rodinný dům. Její výše se určí dle dosažené úrovně energetické náročnosti budovy a požadovaných technických parametrů (tedy dle dosažené podoblasti B.1 nebo B.2).

Podoblast podpory Popis Výše podpory[Kč/dům]
Podoblast B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností 300 000
Podoblast B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 450 000

Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy a na odborný technický dozor nad prováděním stavby

Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.

Podoblast B.4 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

Oblast podpory C

Efektivní využití zdrojů energie
 • dotace na výměnuneekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti.

Podoblasti C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla

Podoblast

podpory

Typ zdroje Výše podpory [Kč]
C.1 (spolu se zateplením) C.2 (bez

zateplení)

C.1.1 C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.2 C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
C.1.3 C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000
C.1.4 C.2.4 Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.5 C.2.5 Tepelné čerpadlo voda – voda 100 000 80 000
C.1.6 C.2.6 Tepelné čerpadlo země – voda 100 000 80 000
C.1.7 C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 75 000 60 000
C.1.8 C.2.8 Plynový kondenzační kotel 18 000 15 000
C.1.9 C.2.9 Napojení na soustavu zasobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE 40 000 30 000

 

Podoblast C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltauckých (FV) systémů

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1  70 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000

Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000
 • podporu v této podoblasti je možné žádat buď současně s podáním žádosti o podporu v oblasti A nebo i samostatně; samostatné podání žádosti je možné pouze v případě, že instalací systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dojde k úspoře měrné potřeby tepla na vytápění minimálně 20 %.

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Podoblast C.6 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

Kompletní informace ohledně maximální výše podpory jsou uvedeny v Závazných pokynech. (odkaz na www.novazelenausporam.cz)

Bez názvu
Bez názvu - kopie