je základem pro další stupeň projektování. Je jednou z nejzásadnějších fází přípravy stavby. Projektant(architekt), ale mnohdy i klient, se seznamují s úkolem, formuluje se přesnější zadání, ověřují se různá řešení a hledá se koncept, který se bude dále prolínat celou stavbou. Při studii je důležitá oboustranná spolupráce, hledá se, jaký má být vlastně objekt pro klienta, jaké prostory bude nabízet, jaký je životní styl budoucích uživatelů, jak má být orientovaný a usazený na pozemku a pochopitelně, jaké jsou finanční možnosti klienta. Zde je také významná role projektanta klientovi některé mylné představy rozmluvit. Tato fáze vyžaduje spoustu času a mnoho diskuzí. V této fázi se dají udělat zásadní přešlapy, které již nepůjdou později napravit a mohou celou stavbu výrazně prodražit. Je proto třeba fázi studie věnovat potřebnou pozornost.Je důležité, aby dům plnil Vaše sny ale aby i dobře sloužil Vašim potřebám.

Proces projekční práce od architektonické studie objektu až po projektovou dokumentaci pro stavební úřad. Projekt, to jsou haldy papírů v tlustých deskách přesně popisující stavbu. Pro běžného smrtelníka lehce nestravitelné. Ale mají to rády úřady a stavbyvedoucí.

A proto se obvykle připravují projekty dva – pro stavební povolení a projekt prováděcí pro samotné.

S ohledem na naše zkušenosti s realizací jednotlivých staveb a formě zpracování projektové dokumentace od nás nebudete potřebovat další – běžně zpracovávaný- prováděcí projekt. A vy tím značně ušetříte.

Výsledkem každé projekční činnosti je projektová dokumentace, která obsahuje následující…

 • Průvodní a technická zpráva
 • Situace (včetně přípojek IS a komunikačního napojení)
 • Výkres základů
 • Půdorysy jednotlivých podlaží
 • Konstrukce stropu
 • Konstrukce zastřešení
 • Řezy
 • Pohledy
 • energetický štítek budovy
 • požárně bezpečnostní řešení

Šetřete nervy

Chytré je nechat komunikaci se stavebním úřadem a dalšími „orgány“, se stavbaři ale i se zedníky a řemeslníky na někom, na koho se můžete spolehnout. Nenechte si pocuchat nervy zbytečnými  diskusemi s někým, kdo Vám stejně bude jen těžko rozumět. My víme, jak na to. Všechno potřebné za vás oběháme, dojednáme a pohlídáme.

 • vyjádření správců sítí – elektřina, plyn, voda, kanalizace, sdělovací vedení
 • vyjádření stavebního úřadu, obce, HZS, KHS a pod.
 • vyjádření odboru životního prostředí (vynětí ze ZPF, souhrnné stanovisko OŽP, závazné stanovisko ochrany ovzduší a pod. )

Na to všechno máte nás

Absolvovat tohle všechno je pro psychiku běžného smrtelníka devastující. Navíc nezkušenost generuje nepříjemné časové prodlevy – a času je při budování vlastního domova vždycky pomálu.

Víme, jak to chodí. Kam zajít, co přinést, jak to zařídit a stihnout v co nejkratším čase, což je v drtivě většině případu k nezaplacení!

Na základě dokončeného projektu, Vám můžeme sestavit přesný položkový rozpočet. V tuto chvíli už budete bezpečně vědět, na kolik Vás stavba vyjde, za co přesně platíte a kolik.